Cum să gestionezi eFactura pentru flotele Glovo

Cum să gestionezi eFactura pentru flotele Glovo

Ce reprezintă eFactura

eFactura este o modalitate electronică de facturare utilizată în mediul digital pentru a emite și gestiona facturile într-un mod eficient și ecologic. În esență, eFactura reprezintă o variantă electronică a facturii tradiționale în format fizic, având aceeași valoare legală. Principala diferență constă în faptul că eFactura este emisă, transmisă și stocată în format electronic.

Spre deosebire de facturile tradiționale, care sunt tipărite și trimise pe hârtie, eFactura este generată și transmisă digital, fără a fi necesară o versiune fizică. Acest lucru aduce numeroase beneficii, inclusiv reducerea consumului de hârtie, economisirea spațiului de stocare și simplificarea procesului de gestionare a facturilor.

Prin implementarea eFacturii, companiile pot beneficia de o gestionare mai eficientă a facturilor, reducând timpul și costurile asociate cu procesarea manuală a documentelor. De asemenea, eFactura contribuie la reducerea riscului de erori umane și la îmbunătățirea transparenței și auditabilității întregului proces de facturare.

În contextul serviciilor de food delivery, implementarea eFacturii este esențială pentru optimizarea procesului de facturare și pentru respectarea cerințelor legislative în materie de raportare fiscală. Prin utilizarea eFacturii, flotele pot gestiona mai eficient facturile emise către clienții lor, asigurându-se că sunt în conformitate cu legislația în vigoare și că procesul de facturare este simplificat și transparent.

Responsabilitatea transmiterii eFacturii: Aplicația Glovo sau flota?

În cadrul serviciilor de food delivery, precum cele oferite de aplicația Glovo, apare adesea întrebarea cine este responsabil pentru transmiterea eFacturii către autoritățile fiscale: aplicația Glovo sau flota parteneră?

Contrar unor presupuneri, responsabilitatea transmiterii eFacturii către autoritățile fiscale revine, de fapt, flotei partenere, nu aplicației Glovo. Acest lucru se datorează faptului că aplicațiile precum Glovo emit facturile către clienți în numele flotelor partenere, iar în consecință, emitentul facturii este flota respectivă, nu aplicația.

Astfel, administratorii flotelor de transport alternativ sau de food delivery sunt cei care au obligația de a încărca eFactura în SPV (Spatiul Privat Virtual) al autorităților fiscale. Acest proces implică generarea și transmiterea eFacturii pentru fiecare cursă sau comandă efectuată de către clienți, astfel încât toate tranzacțiile să fie înregistrate și raportate în mod corespunzător.

Este important ca administratorii flotelor să fie conștienți de această responsabilitate și să acționeze în conformitate cu cerințele legislative pentru a asigura respectarea regulilor fiscale și evitarea potențialelor penalități sau sancțiuni. Deși aplicațiile precum Glovo facilitează procesul de emitere a facturilor către clienți, responsabilitatea transmiterii eFacturii revine în final flotei partenere.

Poziția aplicației Glovo în raport cu eFactura

Informare glovo privind efactura

Din punct de vedere al transmiterii eFacturii în cadrul colaborării cu Glovo, este esențial să înțelegem poziția și responsabilitățile acestei aplicații în procesul de facturare.

Glovo, ca și alte aplicații similare de transport alternativ și livrare de mâncare, joacă un rol crucial în emiterea facturilor către clienți. Deși aplicația emite facturile în numele flotelor partenere, responsabilitatea transmiterii eFacturii către autoritățile fiscale revine în totalitate flotelor.

Începând cu data de 18.04.2024, Glovo a început să transmită emailuri către flotele partenere, oferind instrucțiuni detaliate privind transmiterea facturilor prin RO e-factura. În aceste comunicări, Glovo informează partenerii că facturile săptămânale, definite conform contractului "Facturi pentru diferență de preț", vor fi transmise către RO e-factura începând cu data de 09.04.2024.

De asemenea, Glovo reamintește flotelor că responsabilitatea transmiterii prin RO e-factura a facturilor individuale, definite conform contractului "Facturi aferente taxei de transport", le revine în totalitate. Mai mult, începând cu data de 01.06.2024, aceste facturi trebuie transmise în termen de 5 zile lucrătoare.

Procedura pentru transmiterea acestor facturi este clar detaliată în emailurile trimise de Glovo către flotele partenere și implică descărcarea XML-urilor facturilor aferente taxei de transport din Portalul Glovo, din secțiunea Facturare -> Facturi și chitanțe. Astfel, este important ca administratorii flotelor să fie la curent cu cerințele și procedurile implicate în transmiterea eFacturii către autoritățile fiscale, în conformitate cu comunicările și instrucțiunile furnizate de Glovo.

Procedura manuală de încărcare a eFacturii pentru flotele Glovo

În ciuda eforturilor depuse de Glovo pentru a furniza instrucțiuni detaliate privind transmiterea eFacturilor, procesul de încărcare manuală poate fi extrem de consumator de timp și laborios pentru administratorii flotelor partenere. În plus, este necesară o atenție deosebită pentru a asigura corectitudinea și conformitatea facturilor transmise, ceea ce poate fi dificil de realizat într-un mediu în care sute de facturi trebuie gestionate în mod regulat.

Conform informării transmise de Glovo către flotele partenere în data de 18.04.2024, procesul manual implică mai mulți pași, printre care:

   Descărcarea XML-urilor facturilor aferente taxei de transport din Portalul Glovo, sectiunea Facturare -> Facturi și chitanțe.
   Identificarea facturilor individuale emise către clienții persoană juridică, definite potrivit contractului "Facturi aferente taxei de transport".
   Transmiterea acestor facturi prin RO e-factura în termenul stabilit de autorități.

Prin urmare, în contextul acestui proces manual laborios și predispus la erori, soluțiile automate devin din ce în ce mai necesare pentru eficientizarea și simplificarea operațiunilor de încărcare a eFacturilor pentru flotele partenere Glovo.

Sincronizarea automată a facturilor în eFactura pentru flotele Glovo folosind aplicația Manager Flota

Pentru a rezolva problemele legate de procesul manual laborios și consumator de timp descris anterior, Manager Flota a dezvoltat o soluție inovatoare pentru sincronizarea automată a eFacturilor pentru flotele partenere Glovo.

Prin intermediul Manager Flota, administratorii flotelor pot beneficia de un proces simplificat și eficient pentru încărcarea eFacturilor în SPV (Spatiul Privat Virtual), eliminând astfel nevoia de a gestiona manual sute de facturi la intervale regulate.

Cum funcționează:

 1. Descărcare Raport Facturi: Înainte de a utiliza Manager Flota pentru sincronizarea eFacturilor, administratorii flotelor trebuie să acceseze portalul Glovo și să descarce raportul facturilor din perioada dorită. Acest raport este disponibil sub formă de arhivă zip și poate fi dezarhivat folosind parola afișată pe ecran, generând un fișier Excel ce conține toate facturile.
 2. Încărcare Automată: După descărcarea raportului, administratorii flotelor pot încărca fișierul Excel în platforma Manager Flota. Aici, sistemul identifică automat facturile emise către clienții persoană juridică și le sincronizează cu programul de facturare Oblio.
 3. Sincronizare cu Oblio: Facturile identificate sunt apoi sincronizate automat cu programul de facturare Oblio, care le încarcă ulterior în SPV pentru administrare simplificată și conformitate fiscală.

Această funcționalitate automată oferită de Manager Flota nu doar că economisește timp și efort, dar și minimizează riscul de erori umane, asigurând că toate eFacturile sunt gestionate în mod precis și conform cerințelor legale. De asemenea, Manager Flota oferă suport pentru implementarea și utilizarea eficientă a acestei soluții, contribuind la optimizarea operațiunilor administrative ale flotelor partenere Glovo.

Poți urmări integral ghidul de utilizare pentru a sincroniza automat facturile flotei tale Glovo în efactura.

Concluzie

Manager Flota este singura platformă de administrare a flotelor de transport alternativ. Poți gestiona șoferii, plățile săptămânale, contracte de închiriere mașini și rapoarte instant.

Înapoi acasă