Despre eFactura flota Bolt

Despre eFactura flota Bolt

Ce este eFactura și de ce este importantă pentru flotele Bolt?

eFactura reprezintă o metodă electronică de facturare, care permite emitenților și destinatarilor să trimită și să primească facturi în format electronic. Pentru flotele Bolt, eFactura este esențială din mai multe motive.

În primul rând, eFactura simplifică procesul de gestionare a facturilor, eliminând nevoia de a gestiona documente fizice sau scanate. Aceasta oferă o modalitate mai rapidă și mai eficientă de a gestiona întregul proces de facturare, reducând riscul de erori și întârzieri.

De asemenea, eFactura este importantă pentru flotele Bolt deoarece este un pas esențial către conformitatea cu legislația fiscală și cerințele ANAF. Transmiterea facturilor prin intermediul eFacturii asigură respectarea tuturor cerințelor legislative și fiscale în ceea ce privește facturarea și raportarea fiscală.

În plus, utilizarea eFacturii poate contribui la reducerea costurilor administrative și la îmbunătățirea fluxului de numerar al flotelor Bolt. Prin eliminarea proceselor manuale și a documentelor fizice, se poate economisi timp și resurse care altfel ar fi folosite pentru gestionarea și arhivarea facturilor.

Responsabilitatea transmiterii eFacturii: Aplicația Bolt sau flota?

În ceea ce privește transmiterea eFacturii pentru flotele Bolt, există adesea confuzie cu privire la responsabilitatea acestui proces. Mulți se întreabă dacă este responsabilitatea aplicației Bolt sau a flotei să transmită eFactura către autoritățile fiscale.

În realitate, conform practicilor actuale, responsabilitatea transmiterii eFacturii aparține flotei, nu aplicației Bolt. Deși aplicația Bolt emite facturile către clienți în numele flotei, aceasta nu este responsabilă pentru transmiterea eFacturii către autoritățile fiscale.

Motivul principal pentru aceasta este că emitentul facturii este considerat a fi flota și nu aplicația Bolt. Prin urmare, flota este responsabilă să încarce și să transmită eFactura către Spatiul Privat Virtual (SPV) al ANAF.

Este important ca flotele Bolt să înțeleagă această distincție și să își asume responsabilitatea transmiterii eFacturii către autoritățile fiscale. O neînțelegere sau o abordare incorectă a acestui proces poate duce la neconformitate fiscală și la posibile penalități.

Astfel, flotele Bolt ar trebui să fie bine informate și să adopte măsuri pentru a asigura o transmitere corectă și în timp util a eFacturilor către SPV-ul ANAF. Utilizarea unor instrumente și platforme adecvate, precum Manager Flota, poate facilita acest proces și poate asigura conformitatea cu legislația fiscală.

Procesul de încărcare a eFacturii pentru flotele Bolt

În urma răspunsului oficial oferit de Bolt, procesul de încărcare a eFacturii pentru flotele Bolt devine mai clar și mai accesibil pentru partenerii implicați.

Primul pas este accesarea Portalului partener Bolt. Odată ajunși în portal, aceștia trebuie să acceseze secțiunea "Facturi și Vânzări", situată în cadrul secțiunii "Statistici".

Pasul următor presupune selectarea perioadei dorite pentru raportul sau factura pe care doresc să o descarce. Această opțiune le oferă flexibilitatea de a alege intervalul de timp relevant pentru analiza financiară.

În continuare, partenerii trebuie să opteze pentru descărcarea raportului în formatul dorit, fie XLSX sau CSV. Această acțiune le permite să obțină rapoartele într-un format ușor de accesat și de prelucrat.

Pentru descărcarea facturilor individuale, aceștia trebuie să acceseze secțiunea "Facturi săptămânale" și să selecteze factura dorită, apoi să apeleze la opțiunea de descărcare. De asemenea, partenerii primesc facturile și rapoartele pe adresa de e-mail, oferindu-le acces la documentele importante și în afara portalului.

Procedura manuală de încărcare a eFacturii pentru flotele Bolt

Pentru flotele care utilizează Bolt și care se confruntă cu necesitatea încărcării manuale a eFacturii, procesul devine mai laborios și mai complex. În acest caz, managerul de flotă trebuie să se bazeze pe raportul CSV sau Excel descărcat din portalul partener Bolt pentru a identifica facturile emise către persoane juridice.

Primul pas în această procedură manuală constă în identificarea facturilor emise către persoane juridice din raportul descărcat. Acest lucru necesită o atenție deosebită și o analiză meticuloasă a fiecărei înregistrări din raport pentru a distinge facturile destinate clienților persoane juridice de cele destinate persoanelor fizice.

Odată identificate facturile relevante, managerul de flotă trebuie să recreeze manual aceste facturi într-un program de facturare sau folosind aplicația pusă la dispoziție gratuit de ANAF pentru încărcarea eFacturii. Această etapă implică introducerea manuală a datelor corespunzătoare în formatul necesar pentru a respecta cerințele legale și fiscale.

Încărcarea manuală a eFacturii necesită un efort considerabil din partea managerului de flotă, deoarece acesta trebuie să aloce timp pentru identificarea și recrearea facturilor în mod individual. Procesul poate deveni frustrant și ineficient, mai ales în cazul flotelor cu un volum mare de tranzacții și facturi.

Procedura manuală de încărcare a eFacturii pentru flotele Bolt poate fi consumatoare de timp și resurse și poate crește riscul de erori umane. Astfel, este important ca flotele să caute soluții alternative și eficiente pentru automatizarea acestui proces și pentru a asigura conformitatea cu cerințele fiscale într-un mod mai simplu și mai eficient.

Sincronizarea automată a facturilor în eFactura pentru flotele Bolt folosind Manager Flota

Pentru a rezolva problemele legate de procesul manual laborios și consumator de timp descris anterior, Manager Flota a dezvoltat o soluție inovatoare pentru sincronizarea automată a eFacturilor pentru flotele partenere Bolt.

Prin intermediul Manager Flota, administratorii flotelor pot beneficia de un proces simplificat și eficient pentru încărcarea eFacturilor în SPV (Spatiul Privat Virtual), eliminând astfel nevoia de a gestiona manual sute de facturi la intervale regulate.

Cum funcționează:

  1. Descărcare Raport Facturi: Înainte de a utiliza Manager Flota pentru sincronizarea eFacturilor, administratorii flotelor trebuie să acceseze portalul Bolt și să descarce raportul facturilor din perioada dorită. Acest raport este disponibil in CSV.
  2. Încărcare Automată: După descărcarea raportului, administratorii flotelor pot încărca fișierul CSV în platforma Manager Flota. Aici, sistemul identifică automat facturile emise către clienții persoană juridică și le sincronizează cu programul de facturare Oblio.
  3. Sincronizare cu Oblio: Facturile identificate sunt apoi sincronizate automat cu programul de facturare Oblio, care le încarcă ulterior în SPV pentru administrare simplificată și conformitate fiscală.

Această funcționalitate automată oferită de Manager Flota nu doar că economisește timp și efort, dar și minimizează riscul de erori umane, asigurând că toate eFacturile sunt gestionate în mod precis și conform cerințelor legale. De asemenea, Manager Flota oferă suport pentru implementarea și utilizarea eficientă a acestei soluții, contribuind la optimizarea operațiunilor administrative ale flotelor partenere Glovo.

Poți urmări integral ghidul de utilizare pentru a sincroniza automat facturile flotei tale Glovo în efactura.

Concluzie

Manager Flota este singura platformă de administrare a flotelor de transport alternativ. Poți gestiona șoferii, plățile săptămânale, contracte de închiriere mașini și rapoarte instant.

Înapoi acasă