eFactura Flota Bolt Food

eFactura Flota Bolt Food

Ce este eFactura și de ce este importantă pentru flotele Bolt Food?

eFactura reprezintă o metodă electronică de facturare, care permite emitenților și destinatarilor să trimită și să primească facturi în format electronic. Pentru flotele Bolt Food, eFactura este esențială din mai multe motive.

În primul rând, eFactura simplifică procesul de gestionare a facturilor, eliminând nevoia de a gestiona documente fizice sau scanate. Aceasta oferă o modalitate mai rapidă și mai eficientă de a gestiona întregul proces de facturare, reducând riscul de erori și întârzieri.

De asemenea, eFactura este importantă pentru flotele Bolt Food deoarece este un pas esențial către conformitatea cu legislația fiscală și cerințele ANAF. Transmiterea facturilor prin intermediul eFacturii asigură respectarea tuturor cerințelor legislative și fiscale în ceea ce privește facturarea și raportarea fiscală.

În plus, utilizarea eFacturii poate contribui la reducerea costurilor administrative și la îmbunătățirea fluxului de numerar al flotelor Bolt Food. Prin eliminarea proceselor manuale și a documentelor fizice, se poate economisi timp și resurse care altfel ar fi folosite pentru gestionarea și arhivarea facturilor.

Responsabilitatea transmiterii eFacturii: Aplicația Bolt Food sau flota?

În ceea ce privește responsabilitatea transmiterii eFacturii în contextul flotelor partenere Bolt Food, există o distincție crucială care trebuie făcută. Conform politicii și procedurilor actuale, responsabilitatea transmiterii eFacturii revine flotelor și nu aplicației Bolt Food în sine.

Acest aspect este esențial deoarece Bolt Food emite facturile către clienți în numele flotelor partenere, iar aceste facturi sunt considerate a fi emise de flotă. Prin urmare, emitentul oficial al facturilor este flota, iar conform legislației fiscale, responsabilitatea transmiterii eFacturii aparține emitentului.

Este important de subliniat că, deși aplicația Bolt Food facilitează generarea și transmiterea facturilor către clienți, acestea sunt emise în numele flotelor și sunt considerate a fi responsabilitatea lor fiscală. Astfel, este de datoria flotelor să încarce și să transmită eFacturile către autoritățile fiscale prin intermediul SPV (Spatiul Privat Virtual).

Această clarificare este esențială pentru gestionarea corectă a obligațiilor fiscale și pentru evitarea eventualelor probleme sau penalizări legate de transmiterea eFacturii. În concluzie, în cadrul flotelor Bolt Food, responsabilitatea transmiterii eFacturii aparține flotelor partenere, iar nu aplicației Bolt Food în sine.

Procedura manuală de încărcare a eFacturii pentru flotele Bolt Food

Procedura manuală de încărcare a eFacturii pentru flotele Bolt Food începe prin accesarea platformei Bolt Food Fleet și navigarea către secțiunea dedicată facturilor. Aici, managerul de flotă trebuie să selecteze perioada dorită și să descarce fișierul CSV corespunzător.

După descărcarea fișierului CSV, acesta trebuie deschis pentru a fi inspectat. În coloana "Invoice URL" se regăsește un URL care conduce către factura în format PDF. Făcând clic pe acest link, managerul de flotă poate verifica factura asociată. Dacă factura este emisă către o persoană juridică, urmează să fie replicată într-un program de facturare sau în aplicația gratuită de eFactură pusă la dispoziție de ANAF.

Acest proces presupune identificarea manuală a facturilor emise către persoane juridice din cadrul raportului CSV descărcat și replicarea acestora într-un format compatibil cu eFactura. Deși necesită un efort suplimentar și un timp mai îndelungat, această procedură manuală este esențială pentru respectarea obligațiilor fiscale și transmiterea corectă a eFacturii către autoritățile competente.

Sincronizarea automată a facturilor în eFactura pentru flotele Bolt Food folosind Manager Flota

Pentru a rezolva problemele legate de procesul manual laborios și consumator de timp descris anterior, Manager Flota a dezvoltat o soluție inovatoare pentru sincronizarea automată a eFacturilor pentru flotele partenere Bolt Food.

Prin intermediul Manager Flota, administratorii flotelor pot beneficia de un proces simplificat și eficient pentru încărcarea eFacturilor în SPV (Spatiul Privat Virtual), eliminând astfel nevoia de a gestiona manual sute de facturi la intervale regulate.

Cum funcționează:

  1. Descărcare Raport Facturi: Înainte de a utiliza Manager Flota pentru sincronizarea eFacturilor, administratorii flotelor trebuie să acceseze portalul Bolt Food și să descarce raportul facturilor din perioada dorită. Acest raport este disponibil in CSV.
  2. Încărcare Automată: După descărcarea raportului, administratorii flotelor pot încărca fișierul CSV în platforma Manager Flota. Aici, sistemul identifică automat facturile emise către clienții persoană juridică și le sincronizează cu programul de facturare Oblio.
  3. Sincronizare cu Oblio: Facturile identificate sunt apoi sincronizate automat cu programul de facturare Oblio, care le încarcă ulterior în SPV pentru administrare simplificată și conformitate fiscală.

Această funcționalitate automată oferită de Manager Flota nu doar că economisește timp și efort, dar și minimizează riscul de erori umane, asigurând că toate eFacturile sunt gestionate în mod precis și conform cerințelor legale. De asemenea, Manager Flota oferă suport pentru implementarea și utilizarea eficientă a acestei soluții, contribuind la optimizarea operațiunilor administrative ale flotelor partenere Glovo.

Poți urmări integral ghidul de utilizare pentru a sincroniza automat facturile flotei tale Glovo în efactura.

Concluzie

Manager Flota este singura platformă de administrare a flotelor de transport alternativ. Poți gestiona șoferii, plățile săptămânale, contracte de închiriere mașini și rapoarte instant.

Înapoi acasă